Teemanumero 1/2020: Avoin ja kestävä TKI-toiminta

Modus 3D Journalin ensimmäinen teemanumero: Avoin ja kestävä TKI-toiminta

Modus 3D Journalin ensimmäisen Teemanumeron aiheena on ”Avoin ja kestävä TKI-toiminta”.
Tavoitteena on rohkaista kirjoittajia monialaiseen aiheen käsittelyyn. Numeroon tarjottavat kirjoitukset käsittelevät TKI-toiminnan avoimuuden ja kestävyyden ekosysteemin tai oppimisen komponentteja liittyen hankkeisiin, opettamiseen tai oppimiseen.  Teemanumero suosii ennen kaikkea uudenlaisia avauksia, monialaisuutta ja organisaatiorajat ylittäviä artikkeleita.

Teemanumero liittyy osaltaan myös OKM:n Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hankkeeseen (2018-2021).  Hanke tähtää Aalto-yliopiston ja 12 ammattikorkeakoulun kanssa avoimen TKI-toiminnan tulosten ja tuotosten jakamisen ja hyödyntämisen kehittymiseen. Tällä tavoin hanke tähtää TKI-toiminnan näkyvöitymiseen ja vaikuttavuuden kasvamiseen.

AVOIMUUS ON KESKEINEN OSA TAVOITTEELLISTA JA KESTÄVÄÄ TKI-TOIMINTAA (pdf)

Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Kaisa Jaalama, Elina Ylikoski


AVOIMEMPI TIEDE TARVITSEE UUSIA AVAUKSIA (pdf)

Samuli Junttila


AVOIMEN TKI-TOIMINNAN OSAAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA (pdf)

Merja Ahonen, Martti Latva, Seliina Päällysaho, Anne Kärki


HILJAINEN TIETO, AVOIMESTI KESTÄVÄ TKI JA INTEGROITU OPPIMINEN (TKIO) CASE: LAPIN AMK (pdf)

Riitta Alajärvi-Kauppi ja Helena Kangastie

Arctic Vitality

POSITIVISMIN TUOLLA PUOLEN – HAASTEENA MONITIETEINEN DIGITAALISEN KOLMIULOTTEISUUDEN TUTKIMUS (pdf)

Kaisa Jaalama, Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Juhani Talvela

Välitä eteenpäin