KIRJOITTAJALLE

MIKÄ ON MODUS 3D JOURNAL? 

Modus 3D Journal on Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin ylläpitämä verkkolehti. Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti (MeMo) on Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen yhteinen tutkimusinstituutti. 

Modus 3D Journal julkaisee asiantuntija-artikkeleita tieteestä ja tieteen taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä lyhyitä nostoja ja näkökulmia liittyen seuraaviin aiheisiin:

 • 3D-mittaus ja -mallinnus, 
 • geoinformatiikka,
 • rakennettu ympäristö,
 • insinööritieteet ja uudet teknologiat,
 • teknologia- ja innovaatiojohtaminen sekä
 • kulttuuri- ja luovat alat.

Lehden tavoite on ylläpitää ja edistää tieteeseen ja tutkimukseen liittyvää keskustelua. Lehti tuo esiin digitalisaation ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia erityisesti edustamillaan aloilla. Modus 3D Journal rohkaisee kirjoittajia monialaiseen aiheen käsittelyyn.

Käsikirjoitusten julkaisemisesta päätetään asiantuntija-arvioinnin jälkeen. Tekstien julkaisukriteereinä ovat osuvuus lehden fokukseen ja teemoihin sekä niiden uutuusarvo. Lue lisää ao. sisältöohjeista.

Modus 3D Journal on ilmaiseksi luettavissa oleva Open Access -julkaisu.

NÄIN KIRJOITAT LEHTEEN

Modus 3D Journal ottaa vastaan tekstejä monialaisesti ja -tieteellisesti. Jos haluat ehdottaa artikkelia tai nostoa lehteen, ota yhteys lehden toimitukseen: [email protected]

OHJEET ARTIKKELIN KIRJOITTAJALLE

1. Ehdota artikkelin aihetta toimitukselle sähköpostilla: [email protected]

2. Jos ideasi hyväksytään, rajaa aihe huolellisesti ja pyri tiiviiseen esitykseen. 

3. Esitä luonnos toimituskunnalle sähköpostilla. Odota hyväksyntää ja asiantuntijoiden kommentteja.

4. Tutustu muotoiluohjeisiin ja laadi lopullinen julkaistava versio.

SISÄLTÖOHJEET

Modus 3D Journal julkaisee tieteeseen ja tutkimukseen perustuvia asiantuntija-artikkeleita sekä yleistajuisempia näkökulmia ja nostoja.

1. Asiantuntija-artikkelit ovat tiiviitä ja lähdeviittauskäytäntöä noudattavia tekstejä, jotka tuovat esiin tieteen ja tutkimuksen ajankohtaisia sisältöjä helposti ymmärrettävässä muodossa. Viitteellinen pituus on max 20000 – 30000 merkkiä välilyönteineen.

2. Näkökulmat ja nostot ovat lyhyitä ja informatiivisia tekstejä, joiden sisältöjen ei tarvitse olla lähdeviittauskäytäntöä hyödyntäviä, mutta asiapitoisia. Näkökulmien ja nostojen tarkoituksena on toimia ajatusten herättäjinä ja ymmärryksen lisääjänä laajalle lukijakunnalle. Tekstien sisällöt voivat olla geneerisemmällä tasolla kuin asiantuntija-artikkeleissa, ja niissä voi tuoda ilmi myös henkilökohtaisia näkemyksiä käsiteltävään asiaan. Viitteellinen näkökulmien ja nostojen pituus on 5000 – 10000 merkkiä välilyönteineen.

Menetelmien kuvauksen sijasta lehden sisältöjen painotus on tutkimuksen tuloksissa, niiden reflektoinnissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa sekä uusissa avauksissa. Tekstiä ei tarvitse taustoittaa yleisesti tunnetuilla asioilla, vaan siirrytään suoraan asiaan.

Julkaisukriteereinä ovat tekstin uutuusarvo sekä osuvuus lehden teemaan ja aihealueisiin. Teemanumeroihin liittyvät tarkemmat ohjeet kuvataan erillisissä kirjoittajakutsuissa.

Tutkimus- ja tiedeaiheisten asiantuntija-artikkelien lisäksi lehti julkaisee näkökulmien ja nostojen muodossa mm. haastatteluja, henkilökuvia, ajankohtaisia uutisia, katsauksia, kirja-arviointeja ja blogeja. Lehti kannustaa organisaatiorajat ylittävään yhteiskirjoittamiseen. Lopullisen arvion tekstin julkaisemisesta tekee toimituskunta.

Modus 3D Journalissa on käytäntönä, että kirjoittajat antavat lehdelle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin ja sitoutuvat noudattamaan journalin julkaisuehtoja.

Lehti pidättää oikeuden muutoksiin lehden yleisissä sisältörajauksissa ja kirjoittajaohjeissa.

MUOTOILUOHJEET

 • Artikkeleita sekä näkökulmia ja nostoja voidaan julkaista joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Kirjoittaja vastaa pääosin itse tekstin kielenhuollosta.
 • Tekstin alkuun listataan kaikkien kirjoittajien tiedot: etunimi, sukunimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.
 • Artikkelin alkuun laaditaan lyhyt tiivistelmä (näkökulmissa ja nostoissa vapaaehtoinen).
 • Tekstin otsikon alle lisätään 3-5 asiasanaa.
 • Otsikon maksimipituus on 60 merkkiä.
 • Teksti tasataan vasempaan reunaan. 
 • Väliotsikoiden käyttöä suositellaan.
 • Käsikirjoitukset lähetetään word-dokumentteina (.doc tai .docx).
 • Mallipohjana tulee käyttää tästä saatavaa Word-pohjaa.
 • Kuvat ja kuviot toimitetaan sekä kuvatiedostoina että alkuperäisessä muodossa sähköpostilla lopullisen tekstiversion ohessa. Samoin 3D-, video- ja audiomateriaalit toimitetaan sähköpostitse. Huom! Jos liite on iso, keskustele ensin toimituksen kanssa.
 • Artikkeleissa noudatetaan viittauskäytäntöjä, ohjeet: Lähdeluettelo merkitään tekstin loppuun, ja se sisältää tekijän, julkaisuvuoden, julkaisun ja/tai artikkelin nimen, julkaisualustan nimen ja mahdollisen julkaisun numeron. Tekstissä lähdeviitteet merkitään: (Ahlavuo 2014). Verkkolähteissä lähdeluettelo tai viitteet sisältävät aineiston nimen ja julkaisijan sekä verkkosivun osoitteen ja päivämäärän, jolloin sivuun on viitattu.
 • Esim: Jaalama, K., Hyyppä, H., Ahlavuo, M., Räty, S., Julin, A., Virtanen, J-P., Kurkela, M. & Vaaja, M. 2017. Viherrakenteen 3D-mittauksella hyvinvointia elinympäristöstä. AMK-lehti/UAS Journal 2/2017. Haettu 5.10.2018 osoitteesta https://uasjournal.fi/2-2017/viherrakenteen-3d-mittauksella-hyvinvointia-elinymparistosta/

Välitä eteenpäin