AJANKOHTAISTA

KIRJOITTAJAKUTSU:

Modus 3D Journalin toinen teemanumero 2021—2022: Data, digitaaliset työkalut ja tieto-ohjaus rakennus- ja kiinteistöalalla

28.12.2020

Kutsumme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneita asiantuntijoita kirjoittamaan artikkelin Modus 3D Journal -lehteen. Lehden nimessä 3D tarkoittaa kolmiulotteisuuden lisäksi myös uutta ulottuvuutta tarkastella asioita.

Teemanumeron aiheena on ”Data, digitaaliset työkalut ja tieto-ohjaus rakennus- ja kiinteistöalalla”. Modus 3D Journal rohkaisee kirjoittajia monialaiseen aiheen käsittelyyn. Lehden tavoite on ylläpitää ja edistää tieteeseen ja tutkimukseen liittyvää keskustelua. Lehti tuo esiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä digitalisaation mahdollisuuksia. 

Teemakuvaus

Numeron aiheet käsittelevät laajasti digitalisoituvaa rakennus- ja kiinteistöalaa datan hankinnasta, mittaukseen ja mallinnukseen, uusiutuvaan teknologiaan, digitaalisiin työkaluihin, analysointiin ja tieto-ohjaukseen sekä kuinka digitaaliset kaksoset, älyrakennus, -kiinteistö tai liikkuminen muuttavat aloja. Teemanumero suosii ennen kaikkea uudenlaisia avauksia, monialaisuutta ja organisaatiorajat ylittäviä artikkeleita.

Jos haluat kirjoittaa lehteen, lue tarkemmat ohjeet Kirjoittajalle-osiosta. Käytäthän ystävällisesti alla olevaa linkkiä ladataksesi artikkelin kirjoittamista varten laaditun Word-artikkelimallipohjan. Jos haluat kirjoittaa artikkelin sijasta noston, näkökulman tai blogin, ei artikkelimallipohjaa tarvitse käyttää.

Word-artikkelimallipohja

Lue tarkemmat kirjoittajaohjeet: https://modus3djournal.fi/kirjoittajalle/

Tarjottavat asiantuntija-artikkelit ovat tiiviitä ja lähdeviittauskäytäntöä noudattavia tekstejä, jotka tuovat esiin tieteen ja tutkimuksen ajankohtaisia sisältöjä helposti ymmärrettävässä muodossa. Viitteellinen pituus on max 20000 – 30000 merkkiä välilyönteineen.

Modus 3D Journal -verkkojulkaisun ISSN-numero on ISSN 2736-8904.

Teemanumeron toimittajina toimivat Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo Aalto-yliopistosta.

Välitä eteenpäin